Kuva Anne Lyytisestä

Psykologi
Anne Lyytinen
Karpalokatu 11
53500 Lappeenranta
040 965 1456
anne@annelyytinen.fi

Olen lappeenrantalainen psykologi/työterveyspsykologi, psykoterapeutti ja työnohjaaja. Työskentelen tällä hetkellä osa-aikaisesti työterveyspsykologina ja sivutoimisesti omassa yrityksessäni, jonka palveluista löytyvät tiedot näiltä kotisivuiltani.

Työterveyspsykologina työyhteisöjen ja yksilöiden työhyvinvoinnin ja työkyvyn kysymysten parissa olen tehnyt työtä vuodesta 2011 alkaen. Sitä ennen työskentelin pitkään kliinisenä psykologina ja psykoterapeuttina aikuisten parissa psykiatrisessa avohoidossa. Psykoterapeutiksi olen valmistunut vuonna 2000 ja yksityisenä psykoterapeuttina olen toiminut vuodesta 2002 alkaen. Psykoterapiakoulutukseni on viitekehykseltään psykodynaaminen. Sen lisäksi olen koko työurani ajan täydentänyt osaamistani monissa lyhyissä ja pidemmissä psykoterapian alaan liittyvissä täydennyskoulutuksissa (mm. lyhytterapia ja traumaterapia, kognitiiviset menetelmät, kivun psykologia). Psykoterapeuttina minulla on Kela-pätevyys ja antamaani hoitoon voi saada Kelan kuntoutuspsykoterapiarahoitusta.

Työnohjaajana olen toiminut parin vuosikymmenen aikana pääosin sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä niin ryhmille kuin yksittäisille työntekijöille, mm. psykologeille, psykiatrisille sairaanhoitajille, sairaanhoitajille, kotihoidon työntekijöille ja esimiehille.