Psykologi
Anne Lyytinen
Karpalokatu 11
53500 Lappeenranta
040 965 1456
anne@annelyytinen.fi

Työnohjaus ja konsultaatiot

Yksilö- ja ryhmätyönohjausta sekä konsultaatioita ihmissuhde-ja vuorovaikutustyötä tekeville, työkuormituksen ja stressin hallintaan, esimiestyöhön, työpaikan ristiriitatilanteisiin ja työhyvinvoinnin kehittämiseen.


Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.