Psykologi
Anne Lyytinen
Karpalokatu 11
53500 Lappeenranta
040 965 1456
anne@annelyytinen.fi

Psykologipalvelut

Psykologin vastaanotolle et tarvitse lähetettä. Voit ottaa minuun yhteyttä parhaiten yhteydenottolomakkeella. Ensikäynnillä kartoitamme tilannettasi ja miten tai mistä voisit parhaiten saada apua. Arvioinnin/konsultaation jälkeen voit hakeutua tarvittaessa toisaalle tai voimme jatkaa työskentelyä yhdessä.

Ohjaus ja neuvonta, konsultaatio

Psykologista ohjausta ja neuvontaa, tilannearviota ja –konsultaatiota voit hakea muun muassa, jos sinulla on vaikea elämäntilanne, ahdistuneisuutta, masentuneisuutta, unettomuutta tai kuormittuneisuuden tunnetta, stressiä tai muita elämääsi vaikeuttavia oireita ja tunteita. Tapaamisia on yleensä 1–5, jonka jälkeen saat arvion tilanteestasi ja mahdollisesta jatkoavun tarpeesta.

Kipupsykologinen ohjaus ja neuvonta

Pitkäkestoinen kipu on elämänhallintaa ja jaksamista haastava oire. 3-5 tapaamisen aikana voit saada tietoa kivun mekanismeista ja kipuun liittyvistä psykologisista ulottuvuuksista sekä ohjausta kivun psykologisiin hallintakeinoihin. Kartoitamme yksilöllisesti sinun elämäntilanteesi mahdollisuudet ja haasteet.

Kriisikäynnit

Elämän yllättävissä kriisitilanteissa, kuten oman tai läheisen sairastumisen, avioeron, kuolemantapauksen kohdatessa voi tulla tarve nopeastikin puhua kokemuksen herättämistä tunteista ja saada tukea jaksamiseen. Tällaisissa tilanteissa voit kysyä kriisiaikaa. Joskus voi pidempikin kriisiterapiajakso olla tarpeen. Kriisiterapiassa tavoitteena on rauhoittaa stressireaktiota ja saada koetut asiat ja muistot riittävän jäsentyneiksi ja tunnetasolla hallittaviksi.

Kriisikäynnit sovitaan aina tarpeen mukaan. Niitä voi olla alkuun 2 viikossa ja myöhemmin harvemmin. Kriisiterapiassa käyntejä on 1-2 viikossa tarpeenmukaisen jakson ajan.

Kriiseihin liittyvää lisätietoa saatavilla seuraavista linkeistä:

Psykoterapia

Jos olet miettinyt tai sinulle on suositeltu psykoterapiaa, saat parhaiten tiedon psykoterapian paikkatilanteestani yhteydenottolomakkeella. Jos olet hakeutumassa psykoterapiaan ilman psykiatrian erikoislääkärin suositusta ja ohjausta, aloitamme tilanteesi kartoituksella.

Psykoterapia on psyykkisten, elämää vaikeuttavien ongelmien hoitoa psykologisin menetelmin. Psykoterapiaan voi hakeutua monenlaisten elämän pulmien vuoksi. Ihmisellä voi olla elämää vaikeuttavaa ahdistuneisuutta tai masennusta, vaikeuksia toisten ihmisten kanssa toimimisessa tai kehollisia vaivoja, jotka rajoittavat elämää. Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä ongelmia ja niihin liittyvää kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä vahvistaa ihmisen omia valmiuksia selvitä vaikeuksistaan paremmin. Tämä tapahtuu omien tunteiden, asioille annettujen merkitysten, toiminta-, vuorovaikutus- ja reagointitapojen tutkimisen kautta. Itsensä parempi ymmärtäminen ja hyväksyminen mahdollistaa uudenlaisen suhtautumisen ja toiminnan kehittymisen. Psykoterapiassa terapeutin ja asiakkaan yhteinen työskentely, vuorovaikutus, luottamus ja hyvä yhteistyö ovat avainasemassa.

Psykoterapiakoulutukseni viitekehys on psykodynaaminen, mutta käytän työssäni myös kognitiivisen, ratkaisukeskeisen ja tietoisuustaitotyöskentelyn menetelmiä. Psykoterapiassa keskustelu on tärkeällä sijalla, mutta sen lisäksi voidaan käyttää yhteisesti sovittuja harjoituksia ja kotitehtäviä. Tärkein lähtökohta terapiassa ovat asiakkaan yksilölliset tarpeet ja tilanne sekä yhteisesti mietitty hoidon tavoite ja suunnitelma.

Psykoterapeuttinen työskentely perustuu yhdessä tehtyyn terapiasopimukseen. Ennen sitä sovitaan 1–3 tapaamista tutustumista varten, jonka tavoitteena on jäsentää yhdessä psykoterapian tarvetta ja tavoitteita sekä yhteistyön edellytyksiä. Tutustumisen aikana voit tunnustella, miltä yhteistyö tuntuu, tuntuuko tilanne riittävän turvalliselta puhua myös mielessä olevista kipeimmistä kokemuksista ja ajatuksista. Tässä vaiheessa jäsennellään myös sitä, sopiiko tilanteeseen paremmin lyhyt vai pitkä psykoterapeuttinen työskentely.

Lyhyessä psykoterapiassa keskitytään asiakkaan ongelmista keskeisimpään tai muuten kohdennettuun ongelmaan. Tapaamiset ovat yleensä kerran viikossa ja niitä on keskimäärin 20. Menetelmä soveltuu parhaiten tilanteisiin, joissa ongelma on kohtuudella rajattavissa.

Pitkä psykoterapia kestää yleensä 2-3 vuotta ja tapaamisia on 1-2 viikossa. Pitkä psykoterapia on sopiva vaihtoehto silloin, kun ongelmaa on vaikeampi rajata tai kun vaikeita kokemuksia on ollut pitkään, toistuvasti ja useammalla elämänalueella.

Silloin kun ongelmat ovat työ- ja opiskelukykyyn vaikuttavia, on psykoterapiaan mahdollista saada Kelan kuntoutuspsykoterapiatukea. Lisätietoa löydät Kelan sivuilta. Psykoterapeuttina minulla on Kela-pätevyys.

Lisätietoa psykoterapiasta löydät seuraavilta sivuilta:

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Työnohjaus auttaa jaksamaan työssä ja pysymään työkykyisenä. Vuorovaikutusammateissa työnohjaus on tärkeä osa työtä ja ammatillista kehittymistä.

Jos mietit työnohjausta, ota yhteyttä ja pyydä tarkempia tietoja ja tarjousta. Teen sekä yksilö- että ryhmätyönohjauksia pääasiassa sosiaali- ja terveydenhuollon ja opetusalan henkilöstölle sekä esimiestyön työnohjauksia.

Lisätietoja työnohjauksesta löydät Suomen työnohjaajat ry:n sivuilta.


Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.